Statika a dynamika staveb

Nabízíme

1.1 Projektová činnost v oboru statika staveb

Nabízíme architektům a stavebním inženýrům naše zkušenosti s projektování konstrukcí pozemních staveb. Ve firmě pracuje zkušený tým, který je připraven pomoci s Vašimi nápady a myšlenkami a jejich finální realizací.

Složení našeho týmu je Vám schopné vyhovět v mnoha směrech. Ať již projektujete dřevostavbu rodinného domu, bytový dům, rekonstrukci půdních prostor, železobetonový skelet nebo velkorozponovou halu, jsme připraveni.

Zpracujeme dokumentaci všech projektových stupňů v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.499/2006Sb., o dokumentaci staveb. Zpracováváme stavebně konstrukční tj. statickou část projektů:

Dokumentace pro územní řízení – DUR

Dokumentace pro stavební řízení – DSP

Tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele – TDW

Dokumentace pro provedení stavby – DPS

Dokumentace skutečného provedení stavby – DSPS

Dokumentace bouracích prací – DBP

1.2 Výrobní dokumentace

Zpracujeme výrobní dokumentaci dřevěných konstrukcí - ve specializovaném software vytvoříme v dokonalé přesnosti výkaz materiálu, konstrukční detaily a data pro obráběcí CNC centra.

Dále zpracujeme výrobní dokumentaci železobetonových konstrukcí - výkresy tvaru a armovací výkresy s výkazy materiálu.

1.3 Statický posudek

Statický posudek vypracovává autorizovaný statik. Bližší informace o zpracování statického posudku lze nalézt na specializovaných firemních stránkách, které se této problematice věnují.

www.statickyposudek.cz

1.4 Revize dokumentace

Provádíme kontroly správnosti a hospodárnosti stavebně konstrukční části zpracovaného projektu ve formě nezávislého revizního posudku. Tento posudek zhodnotí dokumentaci po stránce bezpečnosti a hospodárnosti v souvislostech s platnými právními a technickými předpisy.

1.5 Stavebně technický průzkum

Nabízíme provedení stavebně technického průzkumu. Jeho cílem je zejména zjištění důležitých informací o nosné konstrukci budovy, tedy vyztužení železobetonových prvků, skladby podlahy, rozměry a tvar nosné konstrukce, atd. Tyto informace slouží zejména pro další zpracování autorizovaným statikem např. při zjištění únosnosti jednotlivých konstrukcí.

 

Programové vybavení

Dokumentaci zpracováváme v programu Nemetschek Allplan a SCIA Engineer.

#