Atelier

Ing. Irena Truhlářová
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
 ČKAIT 11509
tel.: 776 725 259 (English, franç ais )
e-mail: irena.truhlarova@archcon.cz
 

 

Ing. Martin Truhlář
autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb
ČKAIT 10675
tel.: 776 319 755 (English)
e-mail:
 martin.truhlar@archcon.cz


 

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
Ing. Kateřina Výborná
Ing. Jan Boroň
Ing. Miroslav Lafata
Ing. Petr Máša
Ing. Martin Jirsa

#